Kontrola podatkowa to działanie organu podatkowego polegające na sprawdzeniu, czy podatnik przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych. Kontrola podatkowa ma na celu wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, a także sprawdzenie, czy podatnik prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa.

Podczas kontroli podatkowej organ podatkowy może dokonywać przeglądu dokumentów księgowych, ewidencji, faktur i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności. Kontrola podatkowa może być przeprowadzana zarówno u podatnika na jego terenie, jak i w siedzibie organu podatkowego.

Podczas kontroli podatkowej organ podatkowy ma prawo żądać od podatnika wyjaśnień, a także nakładać kary i sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W zależności od rodzaju kontroli, jej wyniku i ciężaru stwierdzonych nieprawidłowości, organ podatkowy może nakładać różne sankcje, takie jak np. grzywny, kary finansowe, czy też podejmować działania w celu odzyskania zaległych podatków.

Kontrola podatkowa jest narzędziem organów podatkowych do zapewnienia przestrzegania przepisów podatkowych, jednakże zgodnie z prawem, musi być przeprowadzona w sposób zgodny z procedurami prawnymi i bez naruszania praw podatnika.