Kontrakt terminowy to umowa kupna lub sprzedaży określonej ilości określonego towaru lub instrumentu finansowego, której wykonanie jest uzależnione od określonej daty w przyszłości. Kontrakty terminowe są często wykorzystywane na rynkach towarowych i finansowych, gdzie są stosowane do zabezpieczenia przed ryzykiem zmian cen, ale mogą też służyć jako narzędzie spekulacyjne.

W kontrakcie terminowym strony ustalają ceny i ilości określonych towarów lub instrumentów finansowych, które zostaną dostarczone lub odebrane w ustalonym terminie w przyszłości. Ceny ustalane są na podstawie bieżących cen rynkowych i wynikających z nich oczekiwań co do przyszłych cen. Kontrakty terminowe umożliwiają przedsiębiorcom zabezpieczenie swojej pozycji wobec fluktuacji cen i zmian rynkowych warunków, co umożliwia im skuteczne zarządzanie ryzykiem.