Koncesja to zezwolenie udzielane przez państwo lub inny organ uprawniony na prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub korzystanie z określonych zasobów publicznych, takich jak np. wody, surowce mineralne, pasma radiowe itp.

Koncesja jest formą regulacji rynku i służy m.in. zapewnieniu równowagi interesów pomiędzy przedsiębiorcami, a społeczeństwem i państwem. Udzielanie koncesji może być ograniczone liczbą koncesjonariuszy, czasem ich działalnością lub ich uprawnieniami. Warunki i procedury udzielania koncesji regulowane są przepisami prawa, a ich naruszenie grozi sankcjami, w tym cofnięciem koncesji.