Kasa fiskalna to urządzenie służące do rejestrowania sprzedaży detalicznej oraz pobierania należnych podatków, takich jak podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Kasy fiskalne są obowiązkowe dla niektórych przedsiębiorców, np. prowadzących sprzedaż detaliczną, gastronomię czy usługi transportowe.

Aby zarejestrować kasę fiskalną, należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Zgłoszenie to powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia korzystania z kasy fiskalnej. W ramach zgłoszenia należy przekazać urzędowi skarbowemu informacje o firmie, numerze identyfikacji podatkowej (NIP), rodzaju i numerze kasy fiskalnej oraz jej producencie.

Po zarejestrowaniu kasy fiskalnej przedsiębiorca musi pamiętać o prowadzeniu dokładnej dokumentacji sprzedaży oraz przekazywaniu na bieżąco informacji o sprzedaży do kasy fiskalnej. Każda sprzedaż powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej, a wydawany paragon powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak data, numer paragonu, nazwa towaru lub usługi, ilość, cena jednostkowa i wartość.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, przedsiębiorca może zostać ukarany mandatem lub grzywną. Dlatego ważne jest, aby prowadzić sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i regularnie przekazywać informacje do kasy fiskalnej.