Kapitał zakładowy to kwota, którą założyciele spółki wniosą na początek działalności, czyli kwota określająca wysokość udziałów w spółce. Kapitał ten może być wniesiony w formie pieniężnej lub w formie aportu (np. nieruchomości, maszyn, akcji innych spółek). Kapitał zakładowy jest podstawowym źródłem finansowania spółki i pełni ważną rolę w procesie jej założenia oraz funkcjonowania. Kapitał zakładowy jest również gwarancją dla wierzycieli, którzy mogą dochodzić swoich należności w przypadku trudności finansowych spółki. W zależności od formy prawnej spółki, minimalna kwota kapitału zakładowego może być określona w przepisach prawa.