IPO to skrót od angielskiego terminu „Initial Public Offering”, czyli pierwsza oferta publiczna. IPO odnosi się do procesu, w którym firma decyduje się na sprzedaż swoich akcji publicznie na giełdzie po raz pierwszy, aby pozyskać kapitał i rozszerzyć swoją działalność.

W ramach IPO, firma współpracuje z bankami inwestycyjnymi, aby określić cenę emisji akcji i przygotować prospekt emisyjny, który zawiera informacje o firmie, jej historii, produktach, strategii biznesowej, zespołu zarządzającego i innych ważnych aspektach. Następnie, akcje są oferowane publicznie na giełdzie, a inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą je kupić.

IPO jest zazwyczaj ważnym momentem w historii firmy, ponieważ pozwala jej pozyskać znaczną ilość kapitału i zwiększyć swoją widoczność na rynku. Jednak, związane z tym ryzyka obejmują zmiany w strukturze zarządzania, zwiększone wymagania dotyczące raportowania i rachunkowości, a także potencjalne spadki wartości akcji.

Niektóre z największych IPO w historii obejmują debiut Alibaba na giełdzie w Nowym Jorku w 2014 roku, debiut Facebooka na giełdzie w 2012 roku i debiut Google na giełdzie w 2004 roku.