Interpretacja podatkowa to indywidualne stanowisko organu podatkowego dotyczące interpretacji przepisów podatkowych w odniesieniu do konkretnej kwestii podatkowej zgłoszonej przez podatnika. Organ podatkowy w oparciu o wniosek podatnika wydaje pisemną interpretację, która stanowi dla podatnika wiążące rozstrzygnięcie w sprawie interpretowanej kwestii podatkowej.

Interpretacja podatkowa dotyczy sytuacji, w których podatnik ma wątpliwości co do właściwego zastosowania przepisów podatkowych w swojej sprawie lub planowanej działalności gospodarczej. Może to dotyczyć np. sposobu rozliczenia konkretnych kosztów, wykonywania określonych czynności, ustalania podstawy opodatkowania, kwalifikacji prawnej dokonywanych czynności itp.

Wydanie interpretacji podatkowej ma na celu zapewnienie pewności prawnej podatnikowi, który otrzymuje wiążące dla organu podatkowego stanowisko w sprawie interpretowanej kwestii. Interpretacja podatkowa wiąże organ podatkowy oraz podatnika, który złożył wniosek o wydanie interpretacji. Jednocześnie, interpretacja podatkowa nie jest rozwiązaniem dla wszystkich przypadków, a decyzja ta jest jedynie rozstrzygnięciem dla jednej konkretnej kwestii podatkowej.