Informacja publiczna to informacja, która została udostępniona przez organy administracji publicznej i jest dostępna dla każdego obywatela. Może to być informacja na temat działalności instytucji państwowych, decyzji podejmowanych przez władze, danych statystycznych, informacji o środowisku, a także informacje dotyczące przepisów prawa i sposobu ich stosowania.

W Polsce informacja publiczna regulowana jest przez ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku. Według tej ustawy, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji publicznej, której nie objęto tajemnicą państwową lub tajemnicą zawodową. Instytucje publiczne mają obowiązek udostępnienia informacji publicznej w sposób czytelny i zrozumiały, a jeśli informacja jest objęta ograniczeniami, organy administracji publicznej mają obowiązek wyjaśnienia, dlaczego nie można udostępnić żądanej informacji.

Informacja publiczna jest ważnym elementem demokracji i umożliwia obywatelom lepsze zrozumienie decyzji podejmowanych przez władze i procesów zachodzących w kraju. Udostępnienie informacji publicznej ma na celu zwiększenie przejrzystości działań organów administracji publicznej i poprawę zaufania społecznego do państwa.