Inflacja to proces ogólnego wzrostu cen dóbr i usług w gospodarce, który trwa przez dłuższy czas. Oznacza to, że pieniądz traci na wartości, a zakup dóbr staje się coraz droższy.

Inflacja jest jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych i wpływa na wiele aspektów gospodarki. Wysoka inflacja może prowadzić do wzrostu kosztów produkcji i zwiększenia cen dla konsumentów, a także do zmniejszenia siły nabywczej pieniądza i spadku wartości oszczędności.

Przyczyny inflacji mogą być różne. Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost cen jest wzrost popytu na towary i usługi w stosunku do ich podaży. Innymi przyczynami inflacji mogą być wzrost kosztów produkcji, rosnące ceny surowców lub ropy naftowej, a także zmiany w polityce monetarnej, takie jak zwiększenie podaży pieniądza.

Wysoka inflacja może mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Może prowadzić do wzrostu kosztów produkcji i zwiększenia cen dla konsumentów, co z kolei może wpłynąć na spadek popytu i produkcji. W skrajnych przypadkach inflacja może przerodzić się w hiperinflację, czyli gwałtowny wzrost cen, który prowadzi do destabilizacji gospodarki i drastycznego spadku wartości pieniądza.