Faktoring to usługa finansowa polegająca na odkupie przez faktora, czyli firmę specjalizującą się w faktoringu, wierzytelności od sprzedawcy. Sprzedawca w tym przypadku może być firmą lub osobą fizyczną, a wierzytelnością – faktury za sprzedane towary lub usługi.

Faktoring daje sprzedawcy możliwość szybkiego uzyskania płynności finansowej, gdyż faktor zazwyczaj odkupuje wierzytelność w ciągu kilku dni od jej wystawienia, a nie w terminie płatności przewidzianym na fakturze. Dodatkowo faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika, co daje sprzedawcy pewność wypłaty należności.

W ramach usługi faktoringowej faktor oferuje zazwyczaj dodatkowe usługi, takie jak obsługę należności, windykację, a także doradztwo finansowe i biznesowe. Koszty faktoringu są zazwyczaj wyższe niż koszty kredytów bankowych, ale mogą być bardziej korzystne dla sprzedawców, którzy mają problemy z uzyskaniem tradycyjnego kredytu lub potrzebują szybkiego dostępu do płynności finansowej.