Działalność transgraniczna to działalność gospodarcza lub inna działalność prowadzona przez podmioty z jednego kraju w innym kraju lub krajach. Obejmuje ona różne formy działań, takie jak eksport i import towarów, świadczenie usług za granicą, inwestowanie w zagraniczne spółki, otwieranie oddziałów czy filii za granicą.

Działalność transgraniczna staje się coraz bardziej popularna w dobie globalizacji i zwiększania integracji gospodarczej między krajami. Firmy podejmujące takie działania często szukają nowych rynków zbytu, dostawców, partnerów biznesowych czy źródeł surowców lub siły roboczej.

Jednakże, prowadzenie działalności transgranicznej wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do różnych uwarunkowań, takich jak różnice w kulturze biznesowej, przepisach prawnych i podatkowych, języku czy walucie. W związku z tym, planowanie i prowadzenie takiej działalności wymaga dokładnej analizy rynku oraz wybierania odpowiednich strategii i narzędzi.