Działalność gospodarcza to działalność prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne, której celem jest osiągnięcie zysku poprzez produkcję, obrót, świadczenie usług lub inne działania o charakterze gospodarczym.

Działalność gospodarcza obejmuje szeroki zakres działań, takich jak handel, usługi, produkcja, budownictwo, transport, rolnictwo, rybołówstwo, usługi turystyczne, IT, media i wiele innych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do spełnienia określonych wymogów formalnych, takich jak rejestracja firmy, uzyskanie koncesji lub pozwolenia, wybór formy prawnej działalności i składanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Działalność gospodarcza jest ważnym elementem gospodarki, ponieważ przyczynia się do wzrostu produkcji i zatrudnienia oraz generuje przychody dla przedsiębiorców oraz wpływy podatkowe dla państwa.