Dywidenda to część zysku wypracowanego przez spółkę, która jest wypłacana akcjonariuszom na podstawie decyzji podejmowanej przez organy spółki. Jest to zysk, który pozostaje po opłaceniu wszystkich kosztów i podatków przez spółkę.

Wysokość dywidendy zależy od sytuacji finansowej i planów inwestycyjnych spółki, a także od jej polityki dywidendowej. Może być wypłacana w formie gotówki lub innych aktywów. W niektórych przypadkach, spółki zamiast wypłacać dywidendy, decydują się na reinwestycję zysków w celu dalszego rozwoju działalności.

Dywidenda stanowi jedno z kryteriów, które wpływają na atrakcyjność inwestycji w akcje spółki. Wysoka dywidenda może przyciągać inwestorów, którzy szukają stabilnych i regularnych dochodów z inwestycji, natomiast niska lub brak dywidendy może wskazywać na plany rozwoju spółki, której priorytetem jest inwestowanie w rozwój i wzrost wartości firmy.