Drag Along (ang. „ciągnięcie za sobą”) to klauzula umowna, która pozwala większościowemu udziałowcowi lub grupie udziałowców na wymuszenie sprzedaży swoich udziałów w spółce wraz z udziałami mniejszościowymi w przypadku, gdy zostanie przedstawiona ofertą kupna całej spółki. Innymi słowy, klauzula Drag Along umożliwia większościowemu udziałowcowi na przymusowe wykupienie mniejszościowych udziałów, w celu sprzedaży całej spółki.