Dokument to zapis informacji, który może przyjąć różne formy, takie jak pismo, druk, zdjęcie, film, dźwięk, czy też cyfrowy plik. Dokument może służyć do przekazywania informacji, dokumentowania zdarzeń, zawierania umów lub innych działań prawnych, jak również do celów naukowych i badawczych.

Dokument może być fizyczny lub elektroniczny. Fizyczny dokument to zapis informacji na papierze lub innym materiale, natomiast elektroniczny dokument to zapis w postaci cyfrowej, który może być przechowywany i przesyłany za pomocą komputera lub innych urządzeń elektronicznych.

Dokumenty są bardzo ważne w wielu dziedzinach życia, takich jak biznes, nauka, administracja czy prawo. Służą do rejestrowania i przechowywania informacji oraz dokumentowania działań i decyzji. W biznesie dokumenty mogą mieć formę umów, faktur, rachunków czy raportów. W administracji publicznej dokumenty są ważne m.in. dla celów identyfikacyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych, natomiast w prawie dokumenty służą m.in. do udowodnienia faktów i zdarzeń oraz zawierania umów.

Dokumenty są ważnym narzędziem w pracy każdej osoby i stanowią niezbędny element funkcjonowania wielu dziedzin życia. Ich właściwe przechowywanie i archiwizacja ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności i wiarygodności informacji, jakie zawierają.