Dokument elektroniczny to dokument w formie cyfrowej, który może być tworzony, przetwarzany, przesyłany, przechowywany i udostępniany za pomocą komputera lub innych urządzeń elektronicznych. Dokumenty elektroniczne mogą przybierać różne formy, takie jak pliki tekstowe, obrazy, dźwięki, filmy, bazy danych i wiele innych.

Dokument elektroniczny charakteryzuje się tym, że nie jest tworzony i przetwarzany za pomocą tradycyjnych metod pisarskich, takich jak ołówek i papier, lecz za pomocą narzędzi informatycznych. W odróżnieniu od dokumentu papierowego, dokument elektroniczny może być łatwo i szybko przetwarzany, kopiowany i udostępniany w różnych miejscach i na różnych urządzeniach.

Dokumenty elektroniczne posiadają wiele zalet, takich jak łatwość tworzenia i przetwarzania, oszczędność czasu i kosztów, a także możliwość łatwej archiwizacji i udostępniania. Jednakże wymagają one odpowiednich środków ochrony, w tym zapewnienia poufności, integralności i autentyczności, w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, zmianom i fałszerstwom.

Dokumenty elektroniczne są coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach życia, takich jak administracja publiczna, biznes, medycyna, nauka, a także w życiu prywatnym. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie bardziej efektywnej i zintegrowanej działalności, a także szybsze i łatwiejsze dostarczanie informacji.