Deflacja to proces spadku ogólnego poziomu cen dóbr i usług na rynku, który trwa przez dłuższy czas. Oznacza to, że pieniądz zyskuje na wartości, a zakup dóbr staje się coraz tańszy.

Deflacja jest przeciwieństwem inflacji, czyli procesu wzrostu ogólnego poziomu cen. Podobnie jak inflacja, deflacja może mieć negatywny wpływ na gospodarkę i spowodować zmniejszenie popytu na towary i usługi, co może prowadzić do spadku produkcji i wzrostu bezrobocia.

Przyczyny deflacji mogą być różne. Najczęściej występuje w sytuacji, gdy popyt na towary i usługi spada w wyniku zmniejszenia się liczby konsumentów lub zwiększenia się oszczędności, a jednocześnie produkcja nadal rośnie. Innymi przyczynami deflacji mogą być spadające ceny surowców lub importowanych towarów, rosnąca konkurencja na rynku oraz postęp technologiczny, który umożliwia obniżenie kosztów produkcji.

Deflacja może mieć korzystny wpływ na konsumentów, którzy mogą kupić więcej towarów za tę samą kwotę pieniędzy. Jednakże, dla przedsiębiorstw może to oznaczać mniejsze zyski, co z kolei może prowadzić do redukcji zatrudnienia i ograniczania inwestycji.