Czynsz to opłata, którą najemca płaci właścicielowi nieruchomości za wynajem i korzystanie z niej. Czynsz jest zwykle płatny miesięcznie i może obejmować koszty wynajmu mieszkania, biura, lokalu handlowego lub innej nieruchomości.

Czynsz może składać się z różnych składników, takich jak opłata za wynajem, koszty utrzymania budynku, takie jak czynsze administracyjne, opłaty za media, koszty związane z obsługą techniczną budynku oraz inne opłaty związane z korzystaniem z nieruchomości, takie jak opłaty za parkowanie lub miejsce postojowe.

W umowie najmu powinny zostać określone szczegółowe zasady płacenia czynszu, w tym wysokość opłat oraz terminy płatności.