Certyfikat rezydencji to dokument wystawiany przez organ podatkowy danego kraju, potwierdzający, że osoba fizyczna lub prawna posiada status rezydenta podatkowego w tym kraju. Certyfikat ten jest wydawany na wniosek podatnika, który musi spełnić określone wymagania, aby uzyskać potwierdzenie swojego statusu rezydenta podatkowego.

Certyfikat rezydencji jest ważny w kontekście unikania podwójnego opodatkowania. Dzięki niemu podatnik może uniknąć sytuacji, w której musi płacić podatki w dwóch krajach jednocześnie, co byłoby nieuzasadnione i mogłoby prowadzić do nadmiernego obciążenia podatkowego.

W celu uzyskania certyfikatu rezydencji, podatnik zwykle musi złożyć odpowiedni wniosek do organu podatkowego w kraju, w którym posiada status rezydenta podatkowego. Wymagane dokumenty i procedury zależą od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Certyfikat rezydencji jest przydatny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kilku krajów, ponieważ umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania i umożliwiając skorzystanie z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajami.