Bootstrapping to strategia rozwoju firmy oparta na wykorzystaniu dostępnych zasobów i środków bez potrzeby pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Innymi słowy, chodzi o tworzenie i rozwijanie biznesu przy minimalnym wsparciu finansowym z zewnątrz.

Bootstrapping może obejmować wiele różnych działań, takich jak minimalizowanie kosztów, pozyskiwanie klientów bez wydatków na reklamę, outsourcing zadań zamiast zatrudniania pracowników na etacie, korzystanie z darmowych narzędzi i oprogramowania, czy też wykorzystanie oszczędności prywatnych na rozwój firmy.

Bootstrapping pozwala firmom na uniknięcie wysokich kosztów związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania, takich jak opłaty odsetkowe, koszty emisji akcji czy udziałów, a także utrzymuje kontrolę właściciela nad firmą.

Jednocześnie, bootstrapping może być trudny i wymagający, ponieważ firma musi działać na ograniczonym budżecie i podejmować ryzykowne decyzje w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego. Jednakże, wiele znanych firm, takich jak Microsoft czy Dell, zaczynało swoją działalność przy minimalnym wsparciu finansowym dzięki zastosowaniu strategii bootstrappingu.