Blitzscaling to termin stworzony przez reprezentantów branży technologicznej, odnoszący się do strategii szybkiego wzrostu biznesu. Polega ona na maksymalnym przyspieszeniu procesu rozwoju firmy, poprzez wykorzystanie dużej ilości zasobów (np. finansowych, ludzkich, technologicznych) w celu osiągnięcia dominującej pozycji na rynku w możliwie krótkim czasie.

Blitzscaling zakłada inwestycje w rozwój firmy jeszcze przed osiągnięciem zysków, aby wzmocnić pozycję na rynku i zdobyć przewagę nad konkurencją. Często wiąże się to z dużymi kosztami, wysokim ryzykiem i szybkim tempem wzrostu, co może prowadzić do poważnych problemów, takich jak brak kontroli nad procesem rozwoju firmy, utrata skali działania, kłopoty finansowe czy utrata zaufania klientów.

Blitzscaling jest szczególnie popularny wśród startupów, które dążą do szybkiego wejścia na rynek i zdobycia pozycji lidera w swojej branży. Jednakże, strategia ta nie jest odpowiednia dla każdej firmy i wymaga dokładnej analizy ryzyka oraz dostępności zasobów, a także umiejętności zarządzania procesem szybkiego wzrostu.