Biznesplan to dokument, który przedstawia koncepcję biznesową i plan działania dla nowej lub istniejącej firmy. Biznesplan opisuje cele biznesowe, strategię działania, analizę rynku, analizę konkurencji, analizę finansową oraz inne istotne elementy potrzebne do prowadzenia i rozwijania biznesu.

Biznesplan jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć nową działalność gospodarczą lub rozwijać już istniejącą firmę. Biznesplan pozwala na skoncentrowanie się na celach, zdefiniowanie strategii działania oraz na oszacowanie kosztów i potencjalnych zysków.

W biznesplanie przedstawia się m.in.:

  • Opis działalności, w tym rodzaj oferowanych produktów lub usług, grupę docelową klientów oraz konkurencję.
  • Plan marketingowy, w tym strategię promocji, kanały dystrybucji, cele sprzedażowe.
  • Analizę finansową, obejmującą prognozę przychodów i kosztów, rentowność, punkt równowagi, plan inwestycyjny i finansowy.
  • Opis zarządzania, w tym plan organizacyjny, kompetencje personelu i plan szkoleń.
  • Harmonogram realizacji i cele w dłuższej perspektywie.

Biznesplan może być wymagany przy ubieganiu się o kredyt lub dofinansowanie, ale również jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorcy w procesie planowania i prowadzenia biznesu.