Bilans to jeden z najważniejszych dokumentów finansowych, który przedstawia sytuację majątkową i finansową spółki w danym momencie. Bilans składa się z dwóch części: aktywów i pasywów.

Aktywa to majątek spółki, czyli wszystkie środki trwałe i obrotowe, jakie posiada w danym momencie. Znajdują się w lewej części bilansu i są uporządkowane według stopnia ich płynności.

Pasywa to źródła finansowania majątku spółki, czyli zobowiązania i kapitał własny. Znajdują się w prawej części bilansu i są również uporządkowane według stopnia ich płynności.

Bilans spółki przedstawia więc wartość majątku spółki (aktywa) oraz źródła finansowania tego majątku (pasywa) w danym momencie. Bilans pozwala na dokładną analizę finansową spółki, ocenę jej kondycji i stabilności finansowej, a także na podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju i inwestycji.