Barter to forma wymiany dóbr i usług bez użycia pieniędzy. W barterze, dwie strony dokonują wymiany, wymieniając jedno dobro lub usługę za inne dobro lub usługę, bez wykorzystania gotówki lub innych instrumentów płatniczych.

Barter był popularnym sposobem handlu w przeszłości, kiedy to pieniądze były mniej dostępne lub nie istniały w ogóle. Dzisiaj barter jest stosowany w mniejszym zakresie, ale wciąż ma swoje zastosowanie w wielu branżach i sytuacjach, szczególnie tam, gdzie trudno jest ustalić wartość dobra lub usługi w gotówce.

Wymiana w ramach barteru odbywa się na zasadzie wzajemnego porozumienia, w którym obie strony muszą być zadowolone z wyniku transakcji. W ramach barteru wartość jednego dobra lub usługi jest określana na podstawie wartości drugiego dobra lub usługi, z którym ma zostać wymienione.

Współczesny barter odbywa się najczęściej w ramach platform barterowych, gdzie firmy mogą wymieniać swoje towary i usługi między sobą bez użycia pieniędzy. Platformy te umożliwiają łatwiejsze i bezpieczniejsze dokonywanie transakcji barterowych oraz pozwalają na lepsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstw i zwiększenie efektywności biznesowej.