B2C to skrót od angielskiego terminu „Business to Consumer”, czyli w wolnym tłumaczeniu „biznes dla konsumentów”. Jest to model biznesowy, w którym jedna firma oferuje swoje produkty lub usługi bezpośrednio konsumentom końcowym.

W przypadku B2C, relacje biznesowe opierają się na sprzedaży produktów lub usług bezpośrednio do konsumentów końcowych. Przykładowo, sklep internetowy oferujący odzież lub sprzęt elektroniczny sprzedaje swoje produkty bezpośrednio do konsumentów końcowych.

Relacje biznesowe B2C są zazwyczaj krótsze i mniej skomplikowane niż relacje B2B, ponieważ klienci końcowi dokonują zakupów bezpośrednio z oferty firmy, a nie poprzez złożone procesy zakupowe i negocjacje. W tym modelu biznesowym kluczowe jest zrozumienie potrzeb i preferencji konsumentów oraz dostosowanie oferty firmy do ich wymagań.

B2C jest jednym z najbardziej popularnych modeli biznesowych i stosowany jest przez wiele firm działających na całym świecie, w szczególności w branżach takich jak handel detaliczny, turystyka, usługi finansowe, a także usługi internetowe i rozrywkowe.