Aukcja to proces sprzedaży, w którym towary lub usługi są oferowane publicznie, a kupujący rywalizują ze sobą o ostateczne prawo do ich nabycia, składając oferty na podstawie ustalonych reguł.

W aukcji wystawione są przedmioty do sprzedaży, a kupujący składają oferty za nie. Zazwyczaj aukcje są organizowane przez specjalistyczne firmy lub instytucje, ale mogą też być organizowane przez osoby prywatne, które chcą sprzedać swoje rzeczy, np. na aukcjach internetowych.

Istnieją różne rodzaje aukcji, w tym:

  • Aukcja angielska: W aukcji angielskiej sprzedający ustala cenę wywoławczą, a kupujący składają oferty coraz wyższe, aż do osiągnięcia ostatecznej ceny. Najwyższa oferta wygrywa i staje się kupującym.
  • Aukcja holenderska: W aukcji holenderskiej sprzedający ustala cenę wywoławczą, a kupujący składają oferty coraz niższe, aż do momentu, gdy któraś oferta zostanie zaakceptowana przez sprzedającego. Kupujący, który złożył pierwszą ofertę na poziomie akceptowalnym dla sprzedającego, wygrywa aukcję.
  • Aukcja amerykańska: Aukcja amerykańska to rodzaj aukcji angielskiej, ale sprzedający może podbijać cenę wywoławczą w trakcie trwania aukcji.

Aukcje są często wykorzystywane w handlu dziełami sztuki, nieruchomościami, samochodami czy innymi kosztownymi przedmiotami. Są one również używane w rynkach finansowych, gdzie instrumenty finansowe są sprzedawane na podstawie aukcji, takie jak aukcje obligacji czy aukcje walutowe.