Arbitraż to proces wykorzystywany na rynkach finansowych, który polega na wykorzystaniu różnic w cenach instrumentów finansowych na różnych rynkach, w celu uzyskania zysku bez ryzyka.

Arbitrażysta dokonuje transakcji kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego na różnych rynkach, jednocześnie, wykorzystując różnice w cenie, by osiągnąć zysk. Na przykład, jeśli na jednym rynku cena danej akcji jest niższa niż na innym, arbitrażysta może kupić ją na rynku tańszym i sprzedać ją na rynku droższym, by odnieść zysk.

Arbitraż jest procesem stosunkowo szybkim i wymaga zaawansowanych narzędzi informatycznych i programów, które pozwalają na szybkie wykrycie i wykorzystanie różnic w cenach. W praktyce, jednak, arbitraż nie jest już tak powszechny, jak kiedyś, ponieważ coraz więcej rynków jest zintegrowanych i różnice w cenach między nimi są coraz mniejsze.

Arbitraż może być stosowany na różnych rynkach finansowych, takich jak rynek akcji, walutowy, towarowy czy rynki instrumentów pochodnych. Jest to złożona strategia inwestycyjna, wymagająca zaawansowanej wiedzy i doświadczenia, a także szybkiego dostępu do informacji i narzędzi informatycznych.