Amortyzacja liniowa to jedna z metod amortyzacji, czyli procesu bilansowego rozłożenia kosztów aktywów trwałych na wiele okresów. Amortyzacja polega na rozłożeniu kosztów nabycia aktywu trwałego na wiele okresów, co umożliwia uwzględnienie stopniowej utraty wartości aktywu w czasie. Amortyzacja liniowa jest jedną z najprostszych metod amortyzacji i polega na rozłożeniu kosztów aktywu trwałego równomiernie na każdy okres jego użytkowania.

W przypadku amortyzacji liniowej koszt aktywu trwałego jest dzielony przez jego szacowany okres użyteczności, co daje kwotę, którą należy zdejmować z wartości aktywu każdego roku. Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo kupuje maszynę za 100 000 zł i szacuje, że jej okres użyteczności wynosi 5 lat, to roczna kwota amortyzacji liniowej wyniesie 20 000 zł (100 000 zł / 5 lat).

Amortyzacja liniowa ma kilka zalet. Jest ona łatwa do obliczenia i zrozumienia, co ułatwia planowanie finansowe przedsiębiorstwa. Ponadto, amortyzacja liniowa pozwala na równomierne rozłożenie kosztów aktywu trwałego na wiele lat, co zmniejsza wpływ dużych kosztów inwestycyjnych na wynik finansowy firmy w danym roku.

Należy jednak pamiętać, że amortyzacja liniowa nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty proces utraty wartości aktywu trwałego, ponieważ w rzeczywistości wartość aktywu może ulegać większym lub mniejszym zmianom w zależności od różnych czynników, takich jak zużycie, zużycie moralne, postęp technologiczny itp.