AML (Anti-Money Laundering) to zespół procedur, przepisów oraz działań mających na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. AML to kompleksowe podejście do identyfikacji, oceny i minimalizacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Pranie pieniędzy polega na ukrywaniu źródła pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, aby uniknąć ich wykrycia przez władze i umożliwić ich legalne wykorzystanie. Finansowanie terroryzmu polega na dostarczaniu środków finansowych organizacjom terrorystycznym w celu przeprowadzenia działań terrorystycznych.

AML jest ważne zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla przedsiębiorców, którzy mogą być narażeni na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w wyniku swojej działalności. Przepisy AML wymagają m.in. przeprowadzenia weryfikacji tożsamości klientów, monitorowania transakcji oraz raportowania podejrzanych transakcji do władz.

W Polsce działa Komisja Nadzoru Finansowego, która pełni rolę nadzoru nad instytucjami finansowymi i ma za zadanie zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez kontrolowanie wdrożenia przepisów AML przez instytucje finansowe.