Akord to forma wynagrodzenia pracowników, która polega na płaceniu im w zależności od liczby wykonanych przez nich jednostek produktu lub wykonanych czynności. Innymi słowy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie w zależności od efektywności swojej pracy.

Przykładem może być sytuacja, w której pracownik w fabryce produkującej samochody jest wynagradzany w oparciu o liczbę zmontowanych przez niego samochodów. Im więcej samochodów zmontuje, tym większe wynagrodzenie otrzyma.

Akord jest formą wynagrodzenia popularną w branżach produkcyjnych, gdzie istotne jest wydajne wykonanie pracy. Pracownikom zwykle płaci się za jednostkę produktu, taką jak np. za każdy zmontowany samochód, wyprodukowaną sztukę mebla czy zapakowane paczki. W ten sposób zachęca się ich do szybszego i efektywniejszego wykonywania pracy. W niektórych przypadkach akord może być dodatkiem do wynagrodzenia podstawowego, ale w innych może stanowić całe wynagrodzenie.