Akord prosty to forma wynagrodzenia pracowników, która polega na płaceniu im za wykonanie określonej jednostki pracy w postaci określonej kwoty pieniężnej. Oznacza to, że pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie za wykonanie określonej ilości jednostek produktu lub wykonania określonej czynności.

Przykładem może być sytuacja, w której pracownik w fabryce produkującej samochody otrzymuje stałe wynagrodzenie za zmontowanie jednego samochodu. Bez względu na to, czy pracownik zmontuje samochód szybciej czy wolniej, otrzyma tę samą kwotę pieniężną.

Akord prosty ma na celu ujednolicenie wynagrodzenia pracowników za wykonanie określonej jednostki pracy i minimalizowanie negatywnych skutków, takich jak niskie jakości produktów czy wypadki związane z przyspieszaniem pracy. Jednocześnie może on stanowić mniej motywującą formę wynagrodzenia, gdyż pracownik nie jest zachęcany do większej wydajności i osiągania lepszych wyników.

Forma ta jest stosowana w różnych branżach, szczególnie tam, gdzie ilość pracy do wykonania jest łatwo mierzalna i niezależna od jakości pracy pracownika. Przykłady takich branż to produkcja, logistyka czy usługi.