Akord progresywny to forma wynagrodzenia pracowników, w której stawki za wykonaną pracę wzrastają wraz z ilością wykonanych jednostek produktu. Oznacza to, że im więcej jednostek produktu pracownik wykona, tym wyższa będzie stawka za jedną jednostkę produktu.

Przykładem może być sytuacja, w której pracownik w fabryce produkującej meble otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie jednej sztuki mebla na zasadzie akordu progresywnego. Stawka za jedną sztukę mebla zaczyna się od niższej kwoty, ale wraz z wykonaniem kolejnych sztuk rośnie, aby zachęcić pracownika do większej wydajności.

Akord progresywny ma na celu motywowanie pracowników do większej wydajności i zwiększenia produkcji, a jednocześnie nagradzanie ich za osiągnięcie wyższych wyników. Dzięki takiemu systemowi pracownicy mają większą kontrolę nad swoim wynagrodzeniem i są zachęcani do ciągłego poprawiania swoich umiejętności i wydajności pracy.

Forma ta jest stosowana przede wszystkim w branżach produkcyjnych, gdzie pracownicy wykonują powtarzalne i proste czynności, takie jak produkcja mebli, samochodów, części elektronicznych czy tekstyliów.