W aspekcie biznesowym „tag along” jest klauzulą umowną stosowaną w umowach dotyczących sprzedaży udziałów lub akcji w spółce. Klauzula „tag along” zapewnia mniejszościowym udziałowcom lub akcjonariuszom prawo do sprzedaży swoich udziałów lub akcji w przypadku, gdy większościowy udziałowiec lub akcjonariusz decyduje się na sprzedaż swoich udziałów lub akcji.