„Spray and pray” to anglojęzyczne określenie strategii inwestycyjnej, polegającej na inwestowaniu pieniędzy w dużej liczbie różnych projektów lub przedsięwzięć, bez dokładnego badania i analizy każdego z nich. Nazwa tej strategii pochodzi od metafory polegającej na „sprayowaniu” pieniędzy na różne projekty, a następnie „modleniu się” za ich sukces.

Strategia „spray and pray” jest często stosowana przez inwestorów w dziedzinie venture capital, którzy inwestują w wiele różnych startupów z nadzieją, że co najmniej jeden z nich odniesie sukces i zwróci całą inwestycję wraz z zyskiem. Ta strategia opiera się na założeniu, że z dużą liczbą inwestycji, nawet jeśli tylko niewielka część przyniesie zwrot, cała inwestycja i tak może być zyskowna.

Jednakże, strategia „spray and pray” może być ryzykowna, ponieważ inwestorzy nie analizują szczegółowo każdego projektu, co może prowadzić do inwestycji w przedsięwzięcia, które nie są w stanie osiągnąć sukcesu. W takim przypadku, inwestorzy tracą swoje pieniądze na wiele projektów, co prowadzi do strat finansowych. Dlatego, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zawsze warto dokładnie zbadać każdy projekt i przeanalizować jego perspektywy na rynku.