„No-shop” to termin z języka angielskiego, który w biznesie odnosi się do klauzuli umowy, która ogranicza możliwość negocjacji lub podpisywania umów z innymi stronami, niż ta, z którą została zawarta oryginalna umowa.

W szczególności, no-shop clause może wystąpić w umowie sprzedaży firmy lub udziałów w niej. W takiej sytuacji, kupujący może zażądać, aby sprzedający nie prowadził rozmów z innymi zainteresowanymi nabywcami lub nie sprzedawał swojej firmy lub udziałów w niej przez określony czas.

Celem no-shop jest umożliwienie kupującemu przeprowadzenia szczegółowej analizy finansowej i biznesowej przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie firmy lub udziałów w niej. Jednocześnie, no-shop zabezpiecza kupującego przed sytuacją, w której sprzedający mógłby przeprowadzić rozmowy z innymi potencjalnymi nabywcami, co mogłoby spowodować podniesienie ceny lub niepowodzenie transakcji.

Warto jednak pamiętać, że no-shop może wpłynąć negatywnie na sprzedającego, ponieważ ogranicza jego możliwości negocjacji i poszukiwania najlepszej oferty, co może skutkować niższą ceną sprzedaży firmy lub udziałów w niej.