W kontekście biznesowym, termin „lock-up” odnosi się najczęściej do okresu blokowania lub ograniczonej możliwości sprzedaży akcji lub innych instrumentów finansowych przez posiadaczy tych papierów wartościowych.

Typowo, lock-up występuje po przeprowadzeniu oferty publicznej sprzedaży (IPO) lub innej transakcji, w której udział biorą inwestorzy posiadający duży pakiet akcji. W ramach umowy lock-up, ci inwestorzy zobowiązują się zablokować swoje akcje na określony czas (np. od kilku miesięcy do kilku lat) przed ich sprzedażą na rynku. Celem lock-up jest zwiększenie stabilności i przewidywalności notowań akcji, a także zabezpieczenie interesów firmy, która przeprowadzała ofertę publiczną.

Warto jednak pamiętać, że lock-up może wpłynąć na wycenę spółki na rynku, ponieważ inwestorzy mogą zacząć obawiać się, że po upływie okresu blokowania akcji, duża liczba akcji zostanie wprowadzona na rynek i spowoduje spadek ich ceny.