Liquidation preference to pojęcie z dziedziny finansów, które odnosi się do prawa określonego typu inwestorów do otrzymania pierwszeństwa wypłaty zysków lub zwrotu zainwestowanego kapitału w przypadku, gdy dochodzi do likwidacji spółki.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy firma zamyka swoją działalność i rozlicza swoje zobowiązania, inwestorzy z preferencyjnym prawem likwidacyjnym (liquidation preference) otrzymają swoje inwestycje zwrotne w pierwszej kolejności przed innymi inwestorami, np. właścicielami zwykłych akcji. Zazwyczaj preferencyjne prawa likwidacyjne dotyczą inwestycji kapitałowych, takich jak akcje uprzywilejowane, obligacje konwertowalne lub udziały inwestycyjne.

Warto zaznaczyć, że liquidation preference jest jednym z elementów negocjacji dotyczących inwestycji kapitałowych, a jego obecność i forma zależą od umowy między spółką a inwestorem.