Founders agreement to umowa zawierana pomiędzy założycielami nowo powstającej firmy, która określa warunki ich współpracy oraz dzieli obowiązki i prawa związane z prowadzeniem biznesu.

W umowie tej zazwyczaj określa się takie kwestie jak podział udziałów w firmie, obowiązki poszczególnych założycieli, sposób podejmowania decyzji, rozwiązanie konfliktów, sposób ewentualnego wyjścia jednego z założycieli z firmy czy też zabezpieczenia przed wykorzystywaniem wiedzy i doświadczenia nabytych w trakcie prowadzenia biznesu.

Founders agreement ma na celu zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom między założycielami, co pozwala na sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie biznesu.