CAC to skrót oznaczający koszt pozyskania klienta (ang. customer acquisition cost). CAC to metryka finansowa, która mierzy koszty, jakie firma ponosi w celu przyciągnięcia nowych klientów do swojego biznesu.

Do obliczenia CAC należy podzielić łączne koszty poniesione przez firmę na pozyskanie nowych klientów przez liczbę pozyskanych klientów w określonym okresie czasu. Koszty te mogą obejmować takie elementy, jak koszty marketingowe (reklama, promocja, działania sprzedażowe), koszty sprzedaży (wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się sprzedażą) oraz koszty obsługi klienta.

Wysoki CAC może oznaczać, że firma jest niewystarczająco efektywna w pozyskiwaniu nowych klientów i musi ponosić wysokie koszty, aby przyciągnąć nowych odbiorców. Z drugiej strony, niski CAC może wskazywać na skuteczne strategie pozyskiwania klientów i bardziej efektywną alokację zasobów.

Jednym z wykorzystań CAC jest porównanie go z wartością życiową klienta (LTV), czyli zyskiem, jaki firma uzyska z klienta w ciągu jego okresu współpracy. Porównanie CAC do LTV pozwala określić, czy firma jest w stanie uzyskać zysk z klienta, czy też może ponosić straty. W przypadku, gdy CAC przewyższa LTV, oznacza to, że firma traci na każdym pozyskanym kliencie, co może wskazywać na potrzebę zmiany strategii pozyskiwania klientów lub poprawy jakości obsługi klienta w celu zwiększenia LTV.