Skrót CIT oznacza „Podatek dochodowy od osób prawnych” (ang. Corporate Income Tax). Jest to podatek pobierany od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwa, spółki, korporacje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. CIT jest pobierany przez organy podatkowe, a jego wysokość zależy od uzyskanego dochodu i zastosowanych stawek podatkowych. W Polsce stawka podatku CIT wynosi obecnie 19% dla większości przedsiębiorstw, a rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenie CIT należy złożyć do 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.